Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านกุดตาเสก หมู่ที่ 9,11 ตำบลประจันนตคาม อำเภอประจันตคาม – บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านกุดตาเสก หมู่ที่ 9,11 ตำบลประจันนตคาม อำเภอประจันตคาม – บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

doc01278020191218111652

About adminpao plan