Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – บ้านกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – บ้านกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

doc01453320200224105139

About parn