ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านวังขอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง – บ้านสนามพลี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

doc0206832020101215284912

About adminpao plan