ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลเนินหอมและตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

doc02072020201014151349

About adminpao plan