ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟกระพริบพร้อมตีเส้นจราจรและป้ายเตือนจราจรต่างๆ บริเวณโรงเรียนบ้านคลองตามั่น ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2021-06-17-0292

About adminpao plan