Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ตรวจรับงานจ้าง / ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุง สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุง สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

191225600001

About parn

Check Also

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียน อาคาร ๓๑๘ ล โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

140225610001

Free WordPress Themes, Free Android Games