ประกาศ
96
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน

280625610002

About adminpao plan

Check Also

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การนำสื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนจึงได้เผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ www.ect.go.th เมนูบริการข้อมูล หมวยย่อยสื่อประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ยูทูปของสำนักประชาสัมพันธ์ …

96
Free WordPress Themes, Free Android Games