ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างติดตั้งเหล็กดัดห้องประกอบอาหารและประตูเหล็กม้วน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด

About pr pao