Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 350 เมตร โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 350 เมตร โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

EB107_2562

About adminpao plan