ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองปรือ หมูที่ 8 ตำบลย่านรี – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-08-06-0361

About adminpao plan