Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eb83

About adminpao plan