Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียน 216/46 โรงเรียนประชารัฐ

ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียน 216/46 โรงเรียนประชารัฐ

ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียน 216/46 โรงเรียนประชารัฐ ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ EB11.63

ประกาศ EB11.63 (สำรอง)

About adminpao plan