Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สนามกีฬาถ่ายโอน (โรงยิมเนเซียม) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สนามกีฬาถ่ายโอน (โรงยิมเนเซียม) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

EB106_2562

About adminpao plan