Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ

 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเทศบาล 7/3 เชื่อมถนนหมายเลข 359 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
  >>>>EB2<<<<
 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4 , 7 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  >>>>EB3<<<<
 3. ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสำพันตา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
  >>>>EB4<<<<
 4. ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเก่า – บ้านนางเลง หมู่ที่ 5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  >>>>EB5<<<<
 5. ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านลำอ้ายงอน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  >>>>EB6<<<<

About parn