Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา (สายโปร่งห่าน) ตำบลศรีมหาโพธิ เชื่อมถนนหมายเลข 3079 (วัชรปาน) ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
  ประกาศ สายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  ประกาศสายหมู่ที่ 6 ต.โคกไม้ลาย
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6, บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี – บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  ประกาศสายบ้านตรอกปลาไหล
 4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 6, 7 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง – หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
  ประกาศสายหมู่ที่ 6,7 ต.กระทุ่มแพ้ว

About parn