ประกาศปิดสนามกีฬา โรงยิมเนเซียม ศูนย์ออกกำลังกาย และห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตระหนักถึงความปลอดภัย และเพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวัง ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงประกาศปิดให้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โรงยิมเนเซียม ศูนย์กำลังกาย (ฟิตเนส) และห้องสมุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สนามกีฬาฯ ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

About กศศ