Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

doc00634620190712133550

About parn