Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 โครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 โครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

doc00913420190906155411

About adminpao plan