Breaking News
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 โครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (EB95-100/2562) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 โครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (EB95-100/2562) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

doc00913320190906155325

About adminpao plan

Check Also

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้

doc01285820191219142644