ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 4 (อาคารนิมมานรดี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-22-0300

About adminpao plan