Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต้ำกว่า 1100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน สำหรับโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ จำนวน 1 คัน และโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต้ำกว่า 1100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน สำหรับโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ จำนวน 1 คัน และโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 1 คัน

doc01725920200622133657

About parn