Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป Update 19/08/62

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ Update 19/08/62

About กจจ

Check Also

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. สมัครด้วยตนเองได้ที่… กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี …