ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  Update 10/11/63

About กจจ