Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง Update 29/07/2563

About กจจ