ประกาศ
0
Home / ประกาศ / ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่องปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2561

About สภา

Check Also

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดสาระสำคัญของร่างพรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

0
Free WordPress Themes, Free Android Games