ประกาศ
0
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีมติในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 และ

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

About สภา

Check Also

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 …

0
Free WordPress Themes, Free Android Games