ประกาศ
0
Home / ประกาศกองกิจการสภา / ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยประชาชนที่สนใจ สามารถขอแบบแสดงความประสงค์เข้าฟังการประชุมฯ

ได้ที่กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์

แบบแสดงความประสงค์

About สภา

Check Also

ประกาศปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

Free WordPress Themes, Free Android Games