Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประมูลงานจ้าง / ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประมูลงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประมูลงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายแยกเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

160325600006

About parn