Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประมูลงานจ้าง / ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตระคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลงานจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตระคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

160325600007

About parn