Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประมูลงานจ้าง / ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคู้ลำพัน หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคู้ลำพัน หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

230525600005

About parn