Breaking News
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)

doc00563720190625110902

About parn

Check Also

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (62080022186)

doc00885720190903140116