Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายถนนสุวรรณศร เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6,12 ตำบลไม้เค็ด – หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายถนนสุวรรณศร เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6,12 ตำบลไม้เค็ด – หมู่ที่ 5 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

eb105

About parn