Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้

doc01285820191219142644

About adminpao plan