Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
>>>>202002251048 <<<<

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านโป่งกะพ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพรง – ทางหลวงหมายเลข 3070 บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
>>>>202002251049<<<<

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
>>>>202002251050 <<<<

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
>>>>202002251050-1<<<<

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10026 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี – บ้านทรายทอง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
>>>>202002251051<<<<

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10003 บ้านสระดู่ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
>>>>202002251052 <<<<

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
>>>>202002251052-1<<<<

 

About parn