ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

About กศศ