ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 

ประกาศรับโอนบริหาร 22 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64        Upload 23/06/64

About กจจ