Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประมูลงานจ้าง / ประกาศองค์การบริิหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริิหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

230525600002

About parn