Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ EB 66-67/2562

ประกาศแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ EB 66-67/2562

doc00487820190610085100

About adminpao plan