ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของกรมธนารักษ์

ด้วยกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา  20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวน 3 วาระ ดังนี้

  1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60  ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์

โดยจะดำเนินการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญให้ผู้ที่สนใจ ตั้งแต่วันที่่  1  ธันวาคม  2564 เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3745-4049 ต่อ 102

 

About pr pao