ประกาศ
0
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าว สามารถขอรับแบบแสดงความจำนงได้ที่กองกิจการสภาฯ

หรือดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมฯ ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนง

About สภา

Check Also

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (จัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๓ (ภาคกลางตอนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๕ …

0
Free WordPress Themes, Free Android Games