Home / กองคลัง / ประชาสัมพันธ์แผนเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์แผนเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

2020-10-08-0028

About adminpao plan