ประกาศ
16
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ในวันอังคารที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลด หรือขอรับแบบแสดงความจำนง เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ได้ด้วยตนเองที่กองกิจการสภา อบจ.ปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา

About สภา

Check Also

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การนำสื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนจึงได้เผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ www.ect.go.th เมนูบริการข้อมูล หมวยย่อยสื่อประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ยูทูปของสำนักประชาสัมพันธ์ …

16
Free WordPress Themes, Free Android Games