ประกาศ
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ในวันอังคารที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลด หรือขอรับแบบแสดงความจำนง เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ได้ด้วยตนเองที่กองกิจการสภา อบจ.ปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา

About สภา

Check Also

วารสาร อบจ.ปราจีนบุรี ฉบับที่ 218 ประจำเดือนตุลาคม 2561

                              …

Free WordPress Themes, Free Android Games