ประกาศ
Home / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดยประชาชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดหรือขอรับ แบบแสดงความประสงค์เข้าฟังการประชุมสภา อบจ.ปราจีนบุรี

ได้ที่กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 

ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา

About สภา

Check Also

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตาม ไฟล์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศเรียกประชุมสภาอบจ ระเบียบวาระประชุมสภา สมัยสามัญ …

Free WordPress Themes, Free Android Games