ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี 28/05/2563

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานการประชุม

About กจจ