Home / ข่าวกิจกรรมอบจ.ปราจีนบุรี / ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่1/2561 ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่1/2561 ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

About parn

Check Also

การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มณฑปพระอสีติธาตุ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Free WordPress Themes, Free Android Games