ประกาศ
Home / ภาพกิจกรรม / ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เกษตรฯ ครั้งที่ 11/2560

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เกษตรฯ ครั้งที่ 11/2560

About parn

Check Also

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย กองแผนและงบประมาณ  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี” โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ให้บุคลากรได้พัฒนาเว็บไซต์ในส่วนที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจหลักการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

Free WordPress Themes, Free Android Games