Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

 1. ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทาน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลายเชื่อมตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  ร่างประกาศสาย หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 7
 2. ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3 บ้านคู้ลำพัน ตำบลคู้ลำพัน – หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
  ร่างประกาศสาย หมู่ที่ 3 บ้านคู้ลำพัน
 3. ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม ตำบลลาดตะเคียน – หมู่ที่ 7 บ้านปราสาท ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  ร่างประกาศสาย หมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม
 4. ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายดอนกระทุ่ม โรงงานปราจีนกล๊าส แยกทางหลวงชนบท 4028 ปจ. หมู่ที่ 7 ตำบลบางแตน – หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
  ร่างประกาศสายดอนกระทุ่ม

About parn