Breaking News
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

MX-M564N_20190809_120255

About adminpao plan

Check Also

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทาน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลายเชื่อมตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่4,หมู่ที่7 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง …