Breaking News
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย

MX-M564N_20190726_132257

About parn

Check Also

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลประทาน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลายเชื่อมตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสายหมู่ที่4,หมู่ที่7 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง …