Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคา / ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

 1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา (สายโปร่งห่าน) ตำบลศรีมหาโพธิ เชื่อมถนนหมายเลข 3079 (สายวัชรปาน) ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอ
  ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
  >>>>ร่างประกาศสายหมู่ที่ 11 บ้านสามขา<<<<
 2. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  >>>>ร่างประกาศสายหมู่ที่ 6 ต.โคกไม้ลาย<<<<
 3. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6, บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี – บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  >>>>ร่างประกาศสายบ้านตรอกปลาไหล<<<<
 4. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ที่ 6, 7 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง – หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
  >>>> ร่างประกาศสายหมู่ที่ 6,7 ต.กระทุ่มแพ้ว<<<<

About parn